سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کسی که ازمن گذشت

نمیگم واسم درگذشت

میگم سیکتیرخوش گذشت

سنگ کاغذ هررررررری

خوشحال شدیم خیلی

 

 

مغرورنیستم

فقط دنیابهم ثابت کرد

توجه زیاد

بی توجهی میاره

یه وقتایی باید بد باشی

تابعضیا بدونن خوب بودن

وظیفه نیست