سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ازسکوتم بترس.....

وقتی که ساکت میشوم.....

لابدهمه ی دردودل هایم را برده ام پیش خدا...

 

 

 

خدایا!!!

برای خاموشی شب های انتظارم

فقط یک"فووووت"کافیست....

خاموشم کن....

خسته ام....!!!