سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وقتی داشت میرفت گفتم نرونمیتونی فراموشم کنی.....

برگشت گفتم دیدی...دیدی نتونستی فراموشم کنی...

گفت ببخشیدشما؟؟؟!!!

اینجابودکه دیگه حسی نموند....

 برای خیانت هزارراه هست......

اماهیچکدام به اندازه ی تظاهربه

دوست داشتن کثیفت نیست..!

 بگوببینم.....

بالاترازسیاهی رنگی هست؟؟

نه..نیست...

پس بذاربگم...برای منم

بالاترازخیانت دردی نیست...

 کسی که ازمن گذشت

نمیگم واسم درگذشت

میگم سیکتیرخوش گذشت

سنگ کاغذ هررررررری

خوشحال شدیم خیلی

 

 

مغرورنیستم

فقط دنیابهم ثابت کرد

توجه زیاد

بی توجهی میاره

یه وقتایی باید بد باشی

تابعضیا بدونن خوب بودن

وظیفه نیست

 
بودم

دیدم بادیگری شاد تری

رفتم!!

 

 

خدای من خدایی ست که اگرسرش فریادکشیدم

بجای اینکه بامشت به دهانم بزند

باانگشتان مهربانش نوازشم میکند

ومیگویدمیدانم جزمن کسی رانداری!!

 

 

دنیای غریبی ست!!!!

آدمهاناخواسته میروند

وخاطراتشان یک عمر

می ماند!!

 

 

 

 
زیادی خوبی نکن!!!

انسان فراموشکاراست!!!

ازتنهاییش که دربیاد،تنهای ات رو دورمیزنه!!!

پشت میکنه به تو به گذشته!!!

حتی روزی میرسه که به تو میگه شما!!!

 

 

بهش بگی دوسش داری پررومیشه میره!!!

بهش بگی ازش بدت میادناامیدمیشه ومیره!!!

محبت کنی خوشی میزنه زیردلش ومیره!!!

محبت نکنی ازیکی دیگه محبت میگره و میره!!1

خلاصه اومده که بره

 

 

دلم برای لحظه هایی میسوزد که

بی بهانه عقلم رازیرپایم گذاشتم

 

 6:31 عصر پنج شنبه 93/5/16

دیگه حسی نمونده...

گاهی

بی حسی هم حس خوبی است

♥♥♥♥♥ازسکوتم بترس.....

وقتی که ساکت میشوم.....

لابدهمه ی دردودل هایم را برده ام پیش خدا...

 

 

 

خدایا!!!

برای خاموشی شب های انتظارم

فقط یک"فووووت"کافیست....

خاموشم کن....

خسته ام....!!!

 زانوهایم رادرآغوش گرفته بودم

وقتی...

توبرای اغوش دیگری زانو زده بودی12:1 صبح سه شنبه 93/5/7

حواست هست خدا؟؟

حواست هست خدا؟صدای هق هق گریه هام ازگلویی میاد

که توگفتی ازرگش به من نزدیک تری.......

حواست هست خدا؟؟هروقت صدای شکستن خودمو شنیدم

گفتم باشه منم خدایی دارم........

حواست هست خدا؟؟ازبچگی تاالان هروقت زمین خوردمو

به سختی پاشدم یه جمله شنیدم غصه نخورخدابزرگه...

حواست هست خدا؟؟حواست هست هرروزباهات دردودل

میکنم.....

حواست هست خدا؟؟ازوقتی که چشماموبازم کردم

توزندگی دارم کم میارم....

حواست هست خیلی وقته چشام بارونیه؟؟

حواست هست نفس کم آوردم؟؟

خدایا نفس میخوام،خوشی میخوام..

خدایایه خنده ازته دل میخوام....

خدا خیالت راحت،بازم قلبم شکست..